आँपको बोटमा आँप नै फल्छ, बोट केपी ओली भयो, फल यिनीहरू भए : मनांगे
युवराज श्रेष्ठ पोखरा, जेठ २७