प्रेम आले र किसान श्रेष्ठलाई प्रश्न- तपाईंहरूले किन ओलीको साथ छोड्नुभयो?
सन्जिब बगाले काठमाडौं, साउन ४