गण्डकी संसदको लेखा समितिमा रोशन, विधायन समितिमा विष्णु