इसराइल र हमासबीच बन्दी छुटाउन सहमति, पहिलो चरणमा ५० जना छुट्ने

एजेन्सी

एजेन्सी

गजा/ तेल अविभ, मंसिर ६