प्रतिष्ठा गुमाउँदै गएको राष्ट्रिय सभा

मनोज सत्याल

मनोज सत्याल

काठमाडौं, पुस १९