एमालेमा अब अध्यक्ष ओली बाहेकलाई ‘एक व्यक्ति, एक पद’ 

हट्यो दोहोरो जिम्मेवारी
अक्षर काका

अक्षर काका

काठमाडौं, असार २६