जसले भेटाएको डेढ तोला सुनका गहना फिर्ता गरिन्...

नारायण खड्का

दाङ, वैशाख २४