४ वर्षमा पनि बनेन ७ सय मिटर बाटो

नारायण खड्का

दाङ, जेठ  ९