'पाइन्ट लगाउने आमा'
अमृता लम्साल काठमाडौं, वैशाख ३०