नेपालगञ्जमा प्लाष्टिक झोला उत्पादन बन्द
काशीराम शर्मा काठमाडौङ्ग, असार २७