‘इन्जिनियर माग्दा अमिन पठाए, केन्द्रका कर्मचारीलाई किन हाजिर गराउने?’ हाजिर नगराए अनुदान रोक्छौं : मन्त्रालय
प्रशन्न पोखरेल काठमाडौं, साउन २४