माया झांगिन जातको बारले कहाँ छेक्छ र!
अमृता लम्साल काठमाडौं, भदौ ९