कुनै बेला सबैले लगाउँथे 'पगडी', पछि कसरी शिखहरूको शिरमा मात्र बाँकी रह्यो?

'मेसोपोटामियन' देखि लन्डनसम्म पगडीको चार हजार वर्षको इतिहास