त्यो घटनाको १८ वर्षपछि मरणीदेवीलाई भेट्दा
शोभा शर्मा काठमाडौं, पुस १६