राप्तीमा माछा मार्न गएका छन्नुरामको मगर गोहीको आक्रमणबाट मृत्यु