थेसिस चोरेको पत्ता लगाउने सफ्टवेयर (भिडिओ)
विवेक राई काठमाडौं, भदौ २३