साँच्चैको नमूना बन्ने प्रयासमा छ काठमाडौंको यो सामुदायिक स्कुल

कक्षा ११ मा पढ्न पाइन्छ फाइन-आर्ट्स
सविना कार्की

सविना कार्की

काठमाडौं, भदौ १६