अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार पाएको काठमाडौंको सामुदायिक स्कुल

दस पटक उत्कृष्ट ठहरिएको छ यो स्कुल
सविना कार्की

सविना कार्की

काठमाडौं, फागुन १९