बढीमा १५ हजारमै सम्भव छ, डेढो आँखाको उपचार (भिडिओ)

डा.निता सुनाम गमाल

बाल नेत्र रोग विशेषज्ञ