नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८

भागवत भट्टराई

काठमाडौं, चैत १०