'प्रेममा परेपछि बल्ल मैले आफ्नो वास्तविक पहिचान थाहा पाएँ'