विप्रेषण पठाउँदा औपचारिक माध्यम प्रयोग गर्न प्रहरीको आग्रह

रासस

रासस

काठमाडौं, मंसिर २०