चार वर्षमा पनि चुक्ता भएन ५० किलो चामल, नागरिकता बन्धकी