रजतलाई स्वर्णमा बदल्ने किशोर-किशोरी
सीताराम कोइराला काठमाडौं, मंसिर १७