५ वर्षमा २३ देशका ३८ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका खेल सञ्चालन गरेका अशोक

सीताराम कोइराला

सीताराम कोइराला

काठमाडौं, भदौ २९