पहिलो जितको खोजीमा मनाङ, मुख्य खेलाडी नहुँदा समस्या

सीताराम कोइराला

काठमाडौं, असार २