नवौं राष्ट्रिय खेलकुद: गण्डकीका ११ वटै जिल्लामा कम्तिमा एक खेल आयोजना गर्ने प्रस्ताव