साइकल प्लाङ्क ब्यालेन्स प्रतियोगिताको उपाधी सुशान्तलाई