देशप्रति नागरिक र पार्टी कार्यकर्ताको उत्तरदायित्व