अब स्मार्ट लाइसेन्स भन्दाअघि 'परीक्षणकालीन लाइसेन्स' दिइने पाँच पटकभन्दा बढी कारबाहीमा परे स्मार्ट लाइसेन्स नपाइने
जुना श्रेष्ठ काठमाडौं, वैशाख ५