सूचना महामार्ग: टेलिकमको काम सुस्त, ४० करोड पेश्की लिएको युटिएलले सुरु नै गरेन