जहाँ रेलभित्र बसेर खान पाइन्छ
प्रभाकर गौतम काठमाडौं, भदौ १८