ठूलो सुई लिएर आउने चिन्यमान कम्पाउन्डर
किरणकृष्ण श्रेष्ठ काठमाडौं, साउन १२