अस्पतालमा प्रसूति गराउने बढ्दै
सेतोपाटी तुलसीपुर, कात्तिक १