'कोही मलाई हनुमान भन्थे, कसैले उड्ने मान्छे'

सीताराम कोइराला

काठमाडौं, असार २६