गम्भीर विषयमा फितलो प्रस्तुति 'कोरा'
सबिना श्रेष्ठ काठमाडौं, जेठ १९