२० लाख पारिश्रमिकमा पूजाको यस्तो प्रष्टिकरण
सेतोपाटी कला काठमाडौं, साउन १०