के स्वस्तिमाको कटाक्ष यी अभिनेत्रीलाई हो?
सेतोपाटी कला काठमाडौं, साउन १२