'गर्नपर्ने जति सहयोग गर्न नसकेकोमा सरी फिल भयो'
केकी अधिकारी काठमाडौं, वैशाख १०