थिएटर बाहिर पनि भित्र पनि 'प्रेगनेन्ट'
प्रभाकर गौतम काठमाडौं, भदौ २३