व्रत बस्दै झूठो बोल्नेको भोकसँग अल्लाहको मतलब छैन
अजिजुल्लाह अन्सारी काठमाडौं, जेठ १७