नेता ज्यू, चुनावमा किरियापुत्री नि सम्झने, विपत्तिमा भने मजदूर पनि बिर्सने?