प्राकृतिक श्रोत र देशको अर्थतन्त्र
{"status":"success"}