कोरोना नियन्त्रण प्रणाली अवैज्ञानिक भयो कि?
{"status":"success"}