प्रवासका दोस्रो पुस्तामै नहराओस् नेपालीपन
जनक बराल पोर्चुगल, भदौ २६