शिक्षक लौरोको साटो गितार लिएर कक्षामा छिर्दा कसो होला?