बालबच्चालाई क्षमताभन्दा बढी दबाव दिने त गरेका छैनौ?