...अनि आफूलाई अफ्रिकन भएर नजन्मेकोमा 'भाग्यमानी' सम्झें