'कोरोनाबाट बाँचिएला, घरभित्रको भाइरसले मार्न आट्यो'
मेनका क्षेत्री काठमाडौं, जेठ ३०