यत्रो सम्पत्ति छ, यी छोरी बिहे गरेर गएपछि कसले खान्छ!